【Kết quả của tuần này, & ChatGPT】 Hãy thử quản lý danh mục đầu tư EA miễn phí 2 (15-19 May 2023)

Danh mục đầu tư 2,Quản lý danh mục đầu tư,đánh giá nhỏ ChatGPT

Đánh giá nhỏ – Chúng tôi đã hỏi ChatGPT!                                                                                                                      

Lần này, tôi xin giới thiệu chương trình MT5 được viết bởi ChatGPT. Nếu đó là một chương trình đơn giản, có vẻ như MT5 có thể được sử dụng.

Hỏi: Với MT5EA, vui lòng viết chương trình “đóng tất cả các vị thế khi tổng lợi nhuận đạt đến một mức nhất định". Ngoài ra, tất cả các cặp tiền tệ đều được sử dụng để thanh toán.

Thêm hướng dẫn
· Vui lòng cho phép chỉ định “khi tổng lợi nhuận đạt 1000 đơn vị trở lên" với một biến bên ngoài.
· Đặt tên EA thành “ProfitClose".

Không thể biên dịch với một số lỗi. ⇔ Trong mỗi trường hợp, hãy truyền đạt đúng nội dung lỗi.

Thông thường, tôi sẽ bỏ cuộc vì một lỗi nào đó, nhưng lần này nó đã diễn ra tốt đẹp!

Trả lời: Phản hồi ChatGPT: https://chat.openai.com/auth/login

MT5 (MetaTrader 5) cho phép tạo Expert Advisors (EA) bằng ngôn ngữ MQL5. EA là một chương trình tự động hóa giao dịch.

Một EA đáp ứng yêu cầu của bạn sẽ trông như thế này: Tuy nhiên, mã này sẽ được sử dụng để đóng tất cả các vị thế. Nó chỉ hoạt động khi lợi nhuận đạt đến một giá trị nhất định hoặc hơn.

Trong ví dụ dưới đây, chúng tôi sẽ đóng tất cả các vị trí khi tổng lợi nhuận của tất cả các vị trí là 1000 đơn vị trở lên. Đơn vị này phụ thuộc vào loại tiền bạn đang sử dụng MT5.

//+------------------------------------------------------------------+
//|                         ProfitClose.mq5 |
//|            Copyright 2023, MetaQuotes Software Corp. |
//|                       https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "2023, MetaQuotes Software Corp."
#property link   "https://www.mql5.com"
#property version  "1.00"

// Set default profit threshold to 1000
input double ProfitThreshold = 1000; 

//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                  |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
 {
//---
  
//---
  return(INIT_SUCCEEDED);
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
 {
//---

 }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                       |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
 {
  double total_profit = 0;
  for(int i=PositionsTotal()-1; i>=0; i--)
   {
   ulong ticket = PositionGetTicket(i);
   if(ticket > 0)
    {
     total_profit += PositionGetDouble(POSITION_PROFIT);
    }
   }
  
  if(total_profit >= ProfitThreshold) // Use the external variable here
   {
   for(int i=PositionsTotal()-1; i>=0; i--)
    {
     ulong ticket = PositionGetTicket(i);
     if(ticket > 0)
      {
      MqlTradeRequest request;
      MqlTradeResult result;
      
      ZeroMemory(request);

      request.action = TRADE_ACTION_DEAL; 
      request.symbol = PositionGetString(POSITION_SYMBOL); 
      request.volume = PositionGetDouble(POSITION_VOLUME); 
      request.type = PositionGetInteger(POSITION_TYPE) == POSITION_TYPE_BUY ? ORDER_TYPE_SELL : ORDER_TYPE_BUY;
      request.price = request.type == ORDER_TYPE_BUY ? SymbolInfoDouble(request.symbol, SYMBOL_ASK) : SymbolInfoDouble(request.symbol, SYMBOL_BID);
      request.deviation = 20; 
      request.magic = 123456; 
      request.comment = "Close position"; 
      request.position = PositionGetInteger(POSITION_TICKET); 

      if(!OrderSend(request, result))
      {
       Print("OrderSend failed with error ",GetLastError());
      }
      else
      {
       Print("OrderSend succeeded, deal performed with ticket #", result.deal);
      }
      }
    }
   }
 }
//+------------------------------------------------------------------+

Bạn có thể thay đổi ngưỡng lợi nhuận bằng cách điều chỉnh biến ProfitThreshold khi khởi chạy EA hoặc thay đổi cài đặt EA. Giá trị mặc định được đặt thành 1000, nhưng bạn có thể thay đổi giá trị này thành bất kỳ giá trị nào.

Luôn kiểm tra mã này trong môi trường demo trước khi sử dụng.

Tiện lợi là thế nhưng nếu ỷ lại thì bạn sẽ không thể rèn luyện kỹ năng lập trình của mình.

MQL5 EA miễn phí – NOZAX Portfolio No. 2

NOZAX Portfolio No.2
 • Tài khoản: NZX Zero (ECN) (NOZAX)
 • Số dư ban đầu: 100.000 yên
 • EA làm việc:
 • TraderMind EA MT5: Cặp tiền tệ: USDCAD#, Khung thời gian: 1 giờ, số lượng lot: 0.04 lot
 • White Bear DT for NOZAX v1.13: Cặp tiền tệ: USDJPY#, Khung thời gian: 5 phút, Số lượng lô: 0,02 lot
 • Gold Multiply Funds EA: Cặp tiền tệ: XAUUSD#, Khung thời gian: 30 phút, Số lượng lô: 0.01 lot
 • Catastrofix EA MT5: Cặp tiền tệ: EURGBP#, EURAUD#, EURNZD#, EURUSD#, GBPCAD#, AUDJPY, Khung thời gian: 1 giờ, số lượng lot: 0.01 lot

Kết quả từ ngày 15 đến ngày 19 tháng 5 (NOZAX Portfolio No.2)

 • TraderMind EA MT5: 1 thắng và 1 thua, tổng lãi và lỗ là -1737 yên (-41.0pips).
 • White Bear DT USDJPY: 8 thắng và 2 thua, tổng lãi và lỗ là -575 yên(-22.7 pips).
 • Gold Multiply Funds EA: 1 thắng và 4 thua, tổng lãi và lỗ là -3064 yên (-2194pips).
 • Catastrofix EA MT5: 7 thắng và 6 thua, tổng lãi và lỗ là 3861 yên (401.7pips).

Kết quả trước đây (NOZAX Portfolio No.2)

Kết quả cá nhân của từng EA trong danh mục đầu tư số 2 như sau.

 • 10 April-19 May 2023
  (Các giao dịch có lợi nhuận chẵn 1 yên được tính là “chiến thắng", trong khi ngược lại được tính là “âm")
 • Số dư: 100.000 yên → 100.487 yên

Tình trạng hiện tại và lịch trình của danh mục đầu tư

Gold Multiply Funds EA là một EA giao dịch XAUUSD và tôi đã rất kỳ vọng vào nó, nhưng kết quả không được tốt kể từ khi thử nghiệm bắt đầu. EA này dường như cũng sử dụng AI để tìm điểm vào, nhưng tôi cảm thấy rằng độ chính xác của các dự đoán của AI đang giảm dần.

Chỉ là nó không phù hợp với thị trường và không có khả năng nó sẽ cải thiện trong tương lai, vì vậy tôi sẽ tạm thời xóa nó khỏi danh mục đầu tư này và xem nó diễn ra như thế nào với tài khoản demo.

Cả TraderMind EA MT5 và White Bear DT đều không ở trong tình trạng tốt nên hơi khó chịu, nhưng tuần tới tôi sẽ cố gắng xoay danh mục đầu tư của mình với hai thứ này và Catastrofix EA.

NOZAX

Nhà môi giới MT5 FX sắp ra mắt [NOZAX] → → → Nhấp vào đây để biết chi tiết!

Posted by GOMA