Thumbnail of post image 064

Trong loạt bài “Xác minh bằng backtesting”, chúng tôi xác minh hiệu suất của các EA miễn phí đã đăng ký trong cộng đồng MQL5 từ kết quả backtesting. Chúng tôi hy vọng nó sẽ giúp bạn chọn EA.

Thumbnail of post image 094

Trong loạt bài “Xác minh bằng backtesting”, chúng tôi xác minh hiệu suất của các EA miễn phí đã đăng ký trong cộng đồng MQL5 từ kết quả backtesting. Chúng tôi hy vọng nó sẽ giúp bạn chọn EA.

Thumbnail of post image 015

Trong loạt bài “Xác minh bằng backtesting”, chúng tôi xác minh hiệu suất của các EA miễn phí đã đăng ký trong cộng đồng MQL5 từ kết quả backtesting. Chúng tôi hy vọng nó sẽ giúp bạn chọn EA.

Thumbnail of post image 148

Trong loạt bài “Xác minh bằng backtesting”, chúng tôi xác minh hiệu suất của các EA miễn phí đã đăng ký trong cộng đồng MQL5 từ kết quả backtesting. Chúng tôi hy vọng nó sẽ giúp bạn chọn EA.

Thumbnail of post image 191

Trong loạt bài “Xác minh bằng backtesting”, chúng tôi xác minh hiệu suất của các EA miễn phí đã đăng ký trong cộng đồng MQL5 từ kết quả backtesting. Chúng tôi hy vọng nó sẽ giúp bạn chọn EA.

Thumbnail of post image 011

Trong loạt bài “Xác minh bằng backtesting”, chúng tôi xác minh hiệu suất của các EA miễn phí đã đăng ký trong cộng đồng MQL5 từ kết quả backtesting. Chúng tôi hy vọng nó sẽ giúp bạn chọn EA.

Thumbnail of post image 066

Lần này, tôi đã hỏi về giao dịch theo cặp, đây là một trong những phương thức giao dịch yêu thích của tôi.

Q: Vui lòng cho tôi biết phương pháp cụ thể của phương thức giao dịch theo cặp trong Fo ...

Thumbnail of post image 014

Nhà môi giới MT5 đầy triển vọng NOZAX cuối cùng đã đưa ra một chiến lược để tạo sự khác biệt so với các nhà môi giới khác trong tháng thứ năm kể từ khi gia nhập thị trường Nhật Bản. Bạn có thể định ...

Thumbnail of post image 159
Đánh giá nhỏ – Chúng tôi đã hỏi ChatGPT!                                                                                 ...

Thumbnail of post image 178
Đánh giá nhỏ – Chúng tôi đã hỏi ChatGPT!                                                                                 ...

Thumbnail of post image 062

EA “Dòng gấu trắng” có logic xuất sắc đã có từ rất lâu. “White Bear DT for NOZAX” được phát hành cùng với sự ra mắt của nhà môi giới MT5 “NOZAX” tại Nhật Bản.

EA này đã được phát ...

Thumbnail of post image 075
Đánh giá nhỏ – Chúng tôi đã hỏi ChatGPT!                                                                                 ...

Thumbnail of post image 163

Trong loạt bài “Xác minh bằng backtesting”, chúng tôi xác minh hiệu suất của các EA miễn phí đã đăng ký trong cộng đồng MQL5 từ kết quả backtesting. Chúng tôi hy vọng nó sẽ giúp bạn chọn EA.

Thumbnail of post image 067
Đánh giá nhỏ – Chúng tôi đã hỏi ChatGPT!                                                                                 ...

Thumbnail of post image 149

Trong loạt bài “Backtest Testing”, chúng tôi xác minh hiệu suất của các EA miễn phí đã đăng ký trong cộng đồng MQL5 từ kết quả backtesting. Chúng tôi hy vọng nó sẽ giúp bạn chọn EA. ...

Thumbnail of post image 105
Đánh giá nhỏ – Chúng tôi đã hỏi ChatGPT!                                                                                 ...

Thumbnail of post image 061

Trong loạt bài “Xác minh bằng backtesting”, chúng tôi xác minh hiệu suất của các EA miễn phí đã đăng ký trong cộng đồng MQL5 từ kết quả backtesting. Chúng tôi hy vọng nó sẽ giúp bạn chọn EA.

Thumbnail of post image 033

Trong loạt bài “Xác minh bằng backtesting”, chúng tôi xác minh hiệu suất của các EA miễn phí đã đăng ký trong cộng đồng MQL5 từ kết quả backtesting. Chúng tôi hy vọng nó sẽ giúp bạn chọn EA.

Thumbnail of post image 150
Đánh giá nhỏ – Chúng tôi đã hỏi ChatGPT!                                                                              ...

Thumbnail of post image 043

Trong loạt bài “Xác minh bằng backtesting”, chúng tôi xác minh hiệu suất của các EA miễn phí đã đăng ký trong cộng đồng MQL5 từ kết quả backtesting. Chúng tôi hy vọng nó sẽ giúp bạn chọn EA.

Thumbnail of post image 087
Đánh giá nhỏ – Chúng tôi đã hỏi ChatGPT!                                                                              ...

Thumbnail of post image 100

Trong loạt bài “Xác minh bằng backtesting”, chúng tôi xác minh hiệu suất của các EA miễn phí đã đăng ký trong cộng đồng MQL5 từ kết quả backtesting. Chúng tôi hy vọng nó sẽ giúp bạn chọn EA.

Thumbnail of post image 023
Đánh giá nhỏ – Chúng tôi đã hỏi ChatGPT!                                                                              ...

Thumbnail of post image 200

Trong loạt bài “Xác minh bằng backtesting”, chúng tôi xác minh hiệu suất của các EA miễn phí đã đăng ký trong cộng đồng MQL5 từ kết quả backtesting. Chúng tôi hy vọng nó sẽ giúp bạn chọn EA.

Thumbnail of post image 036
Đánh giá nhỏ – Chúng tôi đã hỏi ChatGPT!                                                                              ...

Thumbnail of post image 009

Trong loạt bài “Xác minh bằng backtesting”, chúng tôi xác minh hiệu suất của các EA miễn phí đã đăng ký trong cộng đồng MQL5 từ kết quả backtesting. Chúng tôi hy vọng nó sẽ giúp bạn chọn EA.

Thumbnail of post image 192
đánh giá nhỏ –Tôi đã hỏi Chat GPT!                                                                                    ...

Thumbnail of post image 066

Trong loạt bài “Xác minh bằng backtesting”, chúng tôi xác minh hiệu suất của các EA miễn phí đã đăng ký trong cộng đồng MQL5 từ kết quả backtesting. Chúng tôi hy vọng nó sẽ giúp bạn chọn EA.

Thumbnail of post image 025
Khởi động lại gấu trắng DT USDJPY, GBPJPY, TraderMind EA MT5

Night JRNY đã trở lại tạm thời vào tuần trước, nhưng vì chỉ có phiên bản trả phí được phát hành lại, nó đã bị xóa khỏi danh mục đầu tư mộ ...

Thumbnail of post image 149

Trong loạt bài “Xác minh bằng backtesting”, chúng tôi xác minh hiệu suất của các EA miễn phí đã đăng ký trong cộng đồng MQL5 từ kết quả backtesting. Chúng tôi hy vọng nó sẽ giúp bạn chọn EA.

Thumbnail of post image 028
Tôi đã xuất hiện trở lại… Đêm JRNY Micro Scalper MT5

Khi tôi nhìn vào Thị trường MQL5 vào thứ Ba tuần này (28 tháng XNUMX), tôi thấy một hình ảnh thu nhỏ quen thuộc và đặc trưng…
Tôi ...

Thumbnail of post image 161

Trong loạt bài “Xác minh bằng backtesting”, chúng tôi xác minh hiệu suất của các EA miễn phí đã đăng ký trong cộng đồng MQL5 từ kết quả backtesting. Chúng tôi hy vọng nó sẽ giúp bạn chọn EA.

Thumbnail of post image 044
Tái: BẮT ĐẦU

Tuần trước, tôi đã phải nghỉ việc báo cáo kết quả cho danh mục đầu tư của mình.

Tôi xấu hổ khi nói những gì tôi đã làm, nhưng xin hãy hiểu rằng đó không phải là một sự sụt giảm bằ ...

Thumbnail of post image 034

Trong loạt bài “Xác minh bằng backtesting”, chúng tôi xác minh hiệu suất của các EA miễn phí đã đăng ký trong cộng đồng MQL5 từ kết quả backtesting. Chúng tôi hy vọng nó sẽ giúp bạn chọn EA.

Thumbnail of post image 024
sự xin lỗi

Có rất nhiều rắc rối trong tuần này… mồ hôi

Xin lỗi, tôi không thể nắm bắt chính xác lịch sử của từng EA.

Hãy để tôi chỉ nói rằng chúng tôi không có sự sụt giảm bằng bất ...

Thumbnail of post image 016

Trong loạt bài “Xác minh bằng backtesting”, chúng tôi xác minh hiệu suất của các EA miễn phí đã đăng ký trong cộng đồng MQL5 từ kết quả backtesting. Chúng tôi hy vọng nó sẽ giúp bạn chọn EA.

Thumbnail of post image 046
Night JRNY Micro Scalper MT5 ×5pcs

Night JRNY Micro Scalper MT5 đã được thêm vào danh mục đầu tư vào tuần trước và tuần này đã có các mục nhập thành công. Trong mục kết quả 6-10 February (NOZAX Port ...

Thumbnail of post image 011

Trong loạt bài “Backtest Testing”, chúng tôi xác minh hiệu suất của các EA miễn phí đã đăng ký trong cộng đồng MQL5 từ kết quả backtesting. Chúng tôi hy vọng nó sẽ giúp bạn chọn EA. ...

Thumbnail of post image 002

Như chúng tôi đã thông báo, chúng tôi đã thêm một EA vào danh mục đầu tư của mình bắt đầu từ tuần này. Đây là EA “Night JRNY Micro Scalper MT5” được công bố vào thứ Hai. Trong bài viết ...

Thumbnail of post image 036

Trong loạt bài “Xác minh bằng backtesting”, chúng tôi xác minh hiệu suất của các EA miễn phí đã đăng ký trong cộng đồng MQL5 từ kết quả backtesting. Chúng tôi hy vọng nó sẽ giúp bạn chọn EA.

Thumbnail of post image 154

Tuần thứ ba và thứ tư của tháng Giêng đã kết thúc. Đã đến lúc khởi động động cơ…
Lần này, tôi muốn xem xét kết quả của tuần này.

MQL5 EA miễn phí – NOZAX Portfolio No.1

NOZAX ...

Thumbnail of post image 137

Trong loạt bài “Xác minh bằng backtesting”, chúng tôi xác minh hiệu suất của các EA miễn phí đã đăng ký trong cộng đồng MQL5 từ kết quả backtesting. Chúng tôi hy vọng nó sẽ giúp bạn chọn EA.

Thumbnail of post image 165

Không ngoa khi nói rằng việc xây dựng danh mục đầu tư gần như đã hoàn tất nếu bạn có thể tìm thấy một EA tốt. Tất cả những gì bạn phải làm là kết hợp chúng và vận hành chúng. Vì vậy, làm thế nào bạ ...

Thumbnail of post image 129

Trong loạt bài “Xác minh bằng backtesting”, chúng tôi xác minh hiệu suất của các EA miễn phí đã đăng ký trong cộng đồng MQL5 từ kết quả backtesting. Chúng tôi hy vọng nó sẽ giúp bạn chọn EA.

Thumbnail of post image 103

Vì năm 2023 cũng là tuần thứ hai, nhiều người trong số các bạn có thể đã sớm tiếp tục giao dịch một cách nghiêm túc. Bạn đã bắt đầu như thế nào trong năm nay?

Cách lắp ráp danh mục đầu tư là ...

Thumbnail of post image 057

Trong loạt bài “Xác minh bằng backtesting”, chúng tôi xác minh hiệu suất của các EA miễn phí đã đăng ký trong cộng đồng MQL5 từ kết quả backtesting. Chúng tôi hy vọng nó sẽ giúp bạn chọn EA.

Thumbnail of post image 076

Một tuần đã trôi qua vào năm 2023…
Tôi cảm thấy như ngày tháng đã trôi qua rất nhanh.

Tôi nghĩ rằng nhiều EA do nước ngoài sản xuất chạy trốn bằng cách tăng vị trí bằng phương pháp ...

Thumbnail of post image 027

Trong loạt bài “Xác minh bằng backtesting”, chúng tôi xác minh hiệu suất của các EA miễn phí đã đăng ký trong cộng đồng MQL5 từ kết quả backtesting. Chúng tôi hy vọng nó sẽ giúp bạn chọn EA.