Thumbnail of post image 006

Trong loạt bài “Xác minh bằng backtesting”, chúng tôi xác minh hiệu suất của các EA miễn phí đã đăng ký trong cộng đồng MQL5 từ kết quả backtesting. Chúng tôi hy vọng nó sẽ giúp bạn chọn EA.

Thumbnail of post image 043

Trong loạt bài “Xác minh bằng backtesting”, chúng tôi xác minh hiệu suất của các EA miễn phí đã đăng ký trong cộng đồng MQL5 từ kết quả backtesting. Chúng tôi hy vọng nó sẽ giúp bạn chọn EA.

Thumbnail of post image 141

Trong loạt bài “Xác minh bằng backtesting”, chúng tôi xác minh hiệu suất của các EA miễn phí đã đăng ký trong cộng đồng MQL5 từ kết quả backtesting. Chúng tôi hy vọng nó sẽ giúp bạn chọn EA.

Thumbnail of post image 157

Trong loạt bài “Xác minh bằng backtesting”, chúng tôi xác minh hiệu suất của các EA miễn phí đã đăng ký trong cộng đồng MQL5 từ kết quả backtesting. Chúng tôi hy vọng nó sẽ giúp bạn chọn EA.

Thumbnail of post image 114

Trong loạt bài “Xác minh bằng backtesting”, chúng tôi xác minh hiệu suất của các EA miễn phí đã đăng ký trong cộng đồng MQL5 từ kết quả backtesting. Chúng tôi hy vọng nó sẽ giúp bạn chọn EA.

Thumbnail of post image 013

Trong loạt bài “Xác minh bằng backtesting”, chúng tôi xác minh hiệu suất của các EA miễn phí đã đăng ký trong cộng đồng MQL5 từ kết quả backtesting. Chúng tôi hy vọng nó sẽ giúp bạn chọn EA.

Thumbnail of post image 010

Lần này, tôi đã hỏi về giao dịch theo cặp, đây là một trong những phương thức giao dịch yêu thích của tôi.

Q: Vui lòng cho tôi biết phương pháp cụ thể của phương thức giao dịch theo cặp trong Fo ...

Thumbnail of post image 025

Nhà môi giới MT5 đầy triển vọng NOZAX cuối cùng đã đưa ra một chiến lược để tạo sự khác biệt so với các nhà môi giới khác trong tháng thứ năm kể từ khi gia nhập thị trường Nhật Bản. Bạn có thể định ...

Thumbnail of post image 129
Đánh giá nhỏ – Chúng tôi đã hỏi ChatGPT!                                                                                 ...

Thumbnail of post image 068
Đánh giá nhỏ – Chúng tôi đã hỏi ChatGPT!                                                                                 ...

Thumbnail of post image 174
Đánh giá nhỏ – Chúng tôi đã hỏi ChatGPT!                                                                                 ...

Thumbnail of post image 070

Trong loạt bài “Xác minh bằng backtesting”, chúng tôi xác minh hiệu suất của các EA miễn phí đã đăng ký trong cộng đồng MQL5 từ kết quả backtesting. Chúng tôi hy vọng nó sẽ giúp bạn chọn EA.

Thumbnail of post image 092
Đánh giá nhỏ – Chúng tôi đã hỏi ChatGPT!                                                                                 ...

Thumbnail of post image 133

Trong loạt bài “Backtest Testing”, chúng tôi xác minh hiệu suất của các EA miễn phí đã đăng ký trong cộng đồng MQL5 từ kết quả backtesting. Chúng tôi hy vọng nó sẽ giúp bạn chọn EA. ...

Thumbnail of post image 162
Đánh giá nhỏ – Chúng tôi đã hỏi ChatGPT!                                                                                 ...

Thumbnail of post image 112

Trong loạt bài “Xác minh bằng backtesting”, chúng tôi xác minh hiệu suất của các EA miễn phí đã đăng ký trong cộng đồng MQL5 từ kết quả backtesting. Chúng tôi hy vọng nó sẽ giúp bạn chọn EA.

Thumbnail of post image 044

Trong loạt bài “Xác minh bằng backtesting”, chúng tôi xác minh hiệu suất của các EA miễn phí đã đăng ký trong cộng đồng MQL5 từ kết quả backtesting. Chúng tôi hy vọng nó sẽ giúp bạn chọn EA.

Thumbnail of post image 117
Đánh giá nhỏ – Chúng tôi đã hỏi ChatGPT!                                                                              ...

Thumbnail of post image 062

Trong loạt bài “Xác minh bằng backtesting”, chúng tôi xác minh hiệu suất của các EA miễn phí đã đăng ký trong cộng đồng MQL5 từ kết quả backtesting. Chúng tôi hy vọng nó sẽ giúp bạn chọn EA.

Thumbnail of post image 149
Đánh giá nhỏ – Chúng tôi đã hỏi ChatGPT!                                                                              ...

Thumbnail of post image 135

Trong loạt bài “Xác minh bằng backtesting”, chúng tôi xác minh hiệu suất của các EA miễn phí đã đăng ký trong cộng đồng MQL5 từ kết quả backtesting. Chúng tôi hy vọng nó sẽ giúp bạn chọn EA.

Thumbnail of post image 097
Đánh giá nhỏ – Chúng tôi đã hỏi ChatGPT!                                                                              ...

Thumbnail of post image 020

Trong loạt bài “Xác minh bằng backtesting”, chúng tôi xác minh hiệu suất của các EA miễn phí đã đăng ký trong cộng đồng MQL5 từ kết quả backtesting. Chúng tôi hy vọng nó sẽ giúp bạn chọn EA.

Thumbnail of post image 172
Đánh giá nhỏ – Chúng tôi đã hỏi ChatGPT!                                                                              ...

Thumbnail of post image 011

Trong loạt bài “Xác minh bằng backtesting”, chúng tôi xác minh hiệu suất của các EA miễn phí đã đăng ký trong cộng đồng MQL5 từ kết quả backtesting. Chúng tôi hy vọng nó sẽ giúp bạn chọn EA.

Thumbnail of post image 031
đánh giá nhỏ –Tôi đã hỏi Chat GPT!                                                                                    ...

Thumbnail of post image 143

Trong loạt bài “Xác minh bằng backtesting”, chúng tôi xác minh hiệu suất của các EA miễn phí đã đăng ký trong cộng đồng MQL5 từ kết quả backtesting. Chúng tôi hy vọng nó sẽ giúp bạn chọn EA.

Thumbnail of post image 057
Khởi động lại gấu trắng DT USDJPY, GBPJPY, TraderMind EA MT5

Night JRNY đã trở lại tạm thời vào tuần trước, nhưng vì chỉ có phiên bản trả phí được phát hành lại, nó đã bị xóa khỏi danh mục đầu tư mộ ...

Thumbnail of post image 191

Trong loạt bài “Xác minh bằng backtesting”, chúng tôi xác minh hiệu suất của các EA miễn phí đã đăng ký trong cộng đồng MQL5 từ kết quả backtesting. Chúng tôi hy vọng nó sẽ giúp bạn chọn EA.

Thumbnail of post image 077
Tôi đã xuất hiện trở lại… Đêm JRNY Micro Scalper MT5

Khi tôi nhìn vào Thị trường MQL5 vào thứ Ba tuần này (28 tháng XNUMX), tôi thấy một hình ảnh thu nhỏ quen thuộc và đặc trưng…
Tôi ...

Thumbnail of post image 120

Trong loạt bài “Xác minh bằng backtesting”, chúng tôi xác minh hiệu suất của các EA miễn phí đã đăng ký trong cộng đồng MQL5 từ kết quả backtesting. Chúng tôi hy vọng nó sẽ giúp bạn chọn EA.

Thumbnail of post image 043
Tái: BẮT ĐẦU

Tuần trước, tôi đã phải nghỉ việc báo cáo kết quả cho danh mục đầu tư của mình.

Tôi xấu hổ khi nói những gì tôi đã làm, nhưng xin hãy hiểu rằng đó không phải là một sự sụt giảm bằ ...

Thumbnail of post image 194

Trong loạt bài “Xác minh bằng backtesting”, chúng tôi xác minh hiệu suất của các EA miễn phí đã đăng ký trong cộng đồng MQL5 từ kết quả backtesting. Chúng tôi hy vọng nó sẽ giúp bạn chọn EA.

Thumbnail of post image 095
sự xin lỗi

Có rất nhiều rắc rối trong tuần này… mồ hôi

Xin lỗi, tôi không thể nắm bắt chính xác lịch sử của từng EA.

Hãy để tôi chỉ nói rằng chúng tôi không có sự sụt giảm bằng bất ...

Thumbnail of post image 103

Trong loạt bài “Xác minh bằng backtesting”, chúng tôi xác minh hiệu suất của các EA miễn phí đã đăng ký trong cộng đồng MQL5 từ kết quả backtesting. Chúng tôi hy vọng nó sẽ giúp bạn chọn EA.

Thumbnail of post image 109
Night JRNY Micro Scalper MT5 ×5pcs

Night JRNY Micro Scalper MT5 đã được thêm vào danh mục đầu tư vào tuần trước và tuần này đã có các mục nhập thành công. Trong mục kết quả 6-10 February (NOZAX Port ...

Thumbnail of post image 191

Trong loạt bài “Backtest Testing”, chúng tôi xác minh hiệu suất của các EA miễn phí đã đăng ký trong cộng đồng MQL5 từ kết quả backtesting. Chúng tôi hy vọng nó sẽ giúp bạn chọn EA. ...

Thumbnail of post image 055

Như chúng tôi đã thông báo, chúng tôi đã thêm một EA vào danh mục đầu tư của mình bắt đầu từ tuần này. Đây là EA “Night JRNY Micro Scalper MT5” được công bố vào thứ Hai. Trong bài viết ...

Thumbnail of post image 190

Trong loạt bài “Xác minh bằng backtesting”, chúng tôi xác minh hiệu suất của các EA miễn phí đã đăng ký trong cộng đồng MQL5 từ kết quả backtesting. Chúng tôi hy vọng nó sẽ giúp bạn chọn EA.

Thumbnail of post image 140

Tuần thứ ba và thứ tư của tháng Giêng đã kết thúc. Đã đến lúc khởi động động cơ…
Lần này, tôi muốn xem xét kết quả của tuần này.

MQL5 EA miễn phí – NOZAX Portfolio No.1

NOZAX ...

Thumbnail of post image 005

Trong loạt bài “Xác minh bằng backtesting”, chúng tôi xác minh hiệu suất của các EA miễn phí đã đăng ký trong cộng đồng MQL5 từ kết quả backtesting. Chúng tôi hy vọng nó sẽ giúp bạn chọn EA.

Thumbnail of post image 170

Không ngoa khi nói rằng việc xây dựng danh mục đầu tư gần như đã hoàn tất nếu bạn có thể tìm thấy một EA tốt. Tất cả những gì bạn phải làm là kết hợp chúng và vận hành chúng. Vì vậy, làm thế nào bạ ...

Thumbnail of post image 136

Trong loạt bài “Xác minh bằng backtesting”, chúng tôi xác minh hiệu suất của các EA miễn phí đã đăng ký trong cộng đồng MQL5 từ kết quả backtesting. Chúng tôi hy vọng nó sẽ giúp bạn chọn EA.

Thumbnail of post image 112

Vì năm 2023 cũng là tuần thứ hai, nhiều người trong số các bạn có thể đã sớm tiếp tục giao dịch một cách nghiêm túc. Bạn đã bắt đầu như thế nào trong năm nay?

Cách lắp ráp danh mục đầu tư là ...

Thumbnail of post image 037

Trong loạt bài “Xác minh bằng backtesting”, chúng tôi xác minh hiệu suất của các EA miễn phí đã đăng ký trong cộng đồng MQL5 từ kết quả backtesting. Chúng tôi hy vọng nó sẽ giúp bạn chọn EA.

Thumbnail of post image 005

Một tuần đã trôi qua vào năm 2023…
Tôi cảm thấy như ngày tháng đã trôi qua rất nhanh.

Tôi nghĩ rằng nhiều EA do nước ngoài sản xuất chạy trốn bằng cách tăng vị trí bằng phương pháp ...

Thumbnail of post image 143

Trong loạt bài “Xác minh bằng backtesting”, chúng tôi xác minh hiệu suất của các EA miễn phí đã đăng ký trong cộng đồng MQL5 từ kết quả backtesting. Chúng tôi hy vọng nó sẽ giúp bạn chọn EA.

Thumbnail of post image 012

Chúc mừng năm mới Cảm ơn bạn một lần nữa trong năm nay

2023 MT5 FX broker NOZAX chính thức khai trương!

Chúng tôi chân thành hy vọng rằng năm mới sẽ tràn đầy hy vọng và hạnh phúc.