【ຜົນຂອງອາທິດນີ້, & ChatGPT】 ພະຍາຍາມຈັດການ EA Portfolio 2 ຟຣີ (29 May-2 June 2023)

ການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ,ການ​ທົບ​ທວນ​ຄືນ​ຂະ​ຫນາດ​ນ້ອຍ​ ChatGPT,ຫຼັກຊັບ 2

Mini-review – ພວກເຮົາໄດ້ຖາມ ChatGPT!                                                                                                                    

ເວລານີ້, ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຖາມກ່ຽວກັບການຊື້ຂາຍຄູ່, ເຊິ່ງເປັນວິທີການຊື້ຂາຍທີ່ຂ້ອຍມັກທີ່ສຸດ.

Q: ກະລຸນາບອກຂ້ອຍກ່ຽວກັບວິທີສະເພາະຂອງວິທີການຊື້ຂາຍຄູ່ໃນ Forex.

A: ຄໍາຕອບ ChatGPT: https://chat.openai.com/auth/login

vantage ຂອງຄວາມແຕກຕ່າງໃນເວລາທີ່ຄູ່ສະກຸນເງິນຫນຶ່ງແມ່ນ overvalued ຫຼື undervalued ທຽບກັບອື່ນໆ.

ຂ້າງລຸ່ມນີ້ແມ່ນຂັ້ນຕອນພື້ນຖານຂອງການຊື້ຂາຍຄູ່:

 1. ການເລືອກຄູ່: ທໍາອິດ, ເລືອກຄູ່ສະກຸນເງິນສອງຄູ່ເພື່ອໃຊ້ສໍາລັບການຊື້ຂາຍຄູ່. ຄູ່ສະກຸນເງິນເຫຼົ່ານີ້ຖືກເລືອກໂດຍປົກກະຕິສໍາລັບການເຄື່ອນໄຫວລາຄາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັນສູງ. ຄວາມສຳພັນແມ່ນຄຳນວນໂດຍໃຊ້ຂໍ້ມູນລາຄາປະຫວັດສາດ ແລະສະແດງອອກເປັນຄ່າສຳປະສິດຂອງຄວາມສຳພັນ. ຄ່າສໍາປະສິດການພົວພັນລະຫວ່າງ -1 (ການຕ້ານການສົມທົບຢ່າງສົມບູນ) ຫາ +1 (ສົມທຽບຢ່າງສົມບູນ), ແລະຄູ່ສະກຸນເງິນທີ່ມີຄ່າສໍາປະສິດການພົວພັນຂ້າງເທິງ +0.7 ຫຼືຕ່ໍາກວ່າ -0.7 ຖືວ່າມີຄວາມສໍາພັນກັນຢ່າງແຂງແຮງ. ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ.
 2. Calculate Spread: ຄິດໄລ່ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງລາຄາ (spread) ລະຫວ່າງສອງຄູ່ສະກຸນເງິນທີ່ເລືອກ. ການແຜ່ກະຈາຍມັກຈະຖືກຄິດໄລ່ໂດຍການແບ່ງລາຄາຂອງຄູ່ສະກຸນເງິນຫນຶ່ງໂດຍລາຄາຂອງຄູ່ສະກຸນເງິນອື່ນ.
 3. ການ​ວິ​ເຄາະ​ການ​ແຜ່​ກະ​ຈາຍ​: ການ​ຄິດ​ໄລ່​ຄ່າ​ສະ​ເລ່ຍ​ປະ​ຫວັດ​ສາດ​ແລະ​ມາດ​ຕະ​ຖານ deviation ຂອງ​ການ​ແຜ່​ກະ​ຈາຍ​ແລະ​ກໍາ​ນົດ​ວ່າ​ການ​ແຜ່​ກະ​ຈາຍ deviates ຈາກ​ຄ່າ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ຫຼາຍ​ປານ​ໃດ​. ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວການແຜ່ກະຈາຍແມ່ນຖືວ່າເກີນຄວາມໝາຍ ຫຼື understated ເມື່ອພວກມັນ deviate ຈາກຄ່າສະເລ່ຍໂດຍຫຼາຍກວ່າສອງ deviations ມາດຕະຖານ.
 4. ການເຂົ້າແລະອອກ: ຖ້າການແຜ່ກະຈາຍມີມູນຄ່າເກີນ (i. e. ຄູ່ສະກຸນເງິນຫນຶ່ງແມ່ນ overvalued ທຽບກັບອື່ນໆ), ຂາຍ (ສັ້ນ) ຄູ່ສະກຸນເງິນ overvalued ແລະ undervalue ຄູ່ສະກຸນເງິນ. ຊື້ (ຍາວ) ຄູ່ສະກຸນເງິນ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ຖ້າການແຜ່ກະຈາຍມີມູນຄ່າຕໍ່າ (i.e. ຄູ່ສະກຸນເງິນຫນຶ່ງແມ່ນມີມູນຄ່າຕໍ່າກວ່າທຽບກັບອື່ນໆ), ຂາຍ (ສັ້ນ) ຄູ່ສະກຸນເງິນທີ່ມີມູນຄ່າຕໍ່າກວ່າແລະຊື້ (ຍາວ) ຄູ່. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ປິດຕໍາແຫນ່ງ (ອອກ) ເມື່ອການແຜ່ກະຈາຍກັບຄືນສູ່ຄ່າສະເລ່ຍອີກເທື່ອຫນຶ່ງ (i. e. ເມື່ອສອງຄູ່ສະກຸນເງິນທີ່ມີມູນຄ່າຂ້ອນຂ້າງອີກເທື່ອຫນຶ່ງ).
 5. ການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ: ການຊື້ຂາຍຄູ່ແມ່ນຖືວ່າມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່າຍ້ອນວ່າມັນເຮັດໃຫ້ການນໍາໃຊ້ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງລາຄາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຄວາມສ່ຽງທີ່ບໍ່ຄາດຄິດອາດຈະເກີດຂື້ນ, ເຊັ່ນວ່າເງື່ອນໄຂຕະຫຼາດມີການປ່ຽນແປງຫຼືຖ້າລາຄາຂອງຄູ່ສະກຸນເງິນຫນຶ່ງມີການປ່ຽນແປງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ດັ່ງນັ້ນ, ການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງທີ່ເຫມາະສົມແມ່ນສໍາຄັນ. ຕົວຢ່າງ, ທ່ານສາມາດກໍານົດຄໍາສັ່ງຢຸດການສູນເສຍເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ການສູນເສຍຂອງທ່ານເກີນຂອບເຂດທີ່ແນ່ນອນ.
 6. ການຄ້າງຄືນ: ເນື່ອງຈາກການຊື້ຂາຍຄູ່ແມ່ນຍຸດທະສາດໄລຍະສັ້ນ, ກໍາໄລຂະຫນາດນ້ອຍ, ການຄ້າງຫ້ອງເຫຼົ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ຜົນໄດ້ຮັບ.

ໃຫ້ສັງເກດວ່າການຊື້ຂາຍຄູ່ອາດຈະບໍ່ມີປະສິດທິພາບຂຶ້ນຢູ່ກັບເງື່ອນໄຂຕະຫຼາດ. ຕົວຢ່າງ, ຖ້າລາຄາຂອງຄູ່ສະກຸນເງິນຫນຶ່ງເຄື່ອນຍ້າຍຢ່າງໄວວາທຽບກັບລາຄາຂອງຄູ່ສະກຸນເງິນອື່ນ (i. e. ການພົວພັນຖືກແຍກ), ປະສິດທິຜົນຂອງການຊື້ຂາຍຄູ່ອາດຈະຫຼຸດລົງ. ນອກຈາກນີ້, ການຊື້ຂາຍຄູ່ສົມມຸດວ່າຕະຫຼາດມີປະສິດທິພາບ, ແຕ່ເມື່ອຕະຫຼາດມີປະສິດທິພາບຫນ້ອຍລົງ, ປະສິດທິຜົນຂອງການຊື້ຂາຍຄູ່ກໍ່ຫຼຸດລົງ.

ຄໍາອະທິບາຍປື້ມແບບຮຽນຈະເປັນສິ່ງທີ່ຄ້າຍຄືນີ້. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ໃນຄວາມເປັນຈິງ, ຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງສະກຸນເງິນຕົວມັນເອງມີຜົນກະທົບຫຼາຍກ່ວາການແຜ່ກະຈາຍ, ແລະມັນເປັນການຍາກທີ່ຈະເຂົ້າໃຈການເປີດແລະປິດການແຜ່ກະຈາຍໃນການຊື້ຂາຍການຕັດສິນໃຈ.

MQL5 ຟຣີ EA – NOZAX Portfolio No.2

NOZAX Portfolio No. 2
 • ບັນຊີ: NZX Zero (ECN) (NOZAX)
 • ດຸ່ນດ່ຽງເບື້ອງຕົ້ນ: 100,000 ເຢນ
 • ການເຮັດວຽກ EA:
 • TraderMind EA MT5: ຄູ່ສະກຸນເງິນ: USDCAD#, Timeframe: 1 ຊົ່ວໂມງ, ປະລິມານໂລດ: 0.04 Lot
 • ຫມີສີຂາວ DT ສໍາລັບ NOZAX v1.13: ຄູ່ສະກຸນເງິນ: USDJPY#, ເວລາ: 5 ນາທີ, ປະລິມານໂລດ: 0.02 lot
 • Catastrofix EA MT5: ຄູ່ສະກຸນເງິນ: ສັນຍາລັກCustom Suffix:# EURBGP, EURAUD, EURNZD, EURUSD, GBPCAD, AUDJPY Timeframe: 1 ຊົ່ວໂມງ, ຈໍານວນlots: ຄວາມສ່ຽງ % Per Trade: 0 (fixed lot): 0.01 lot

Results from 29 May to 2 June (NOZAX Portfolio No.2)

 • TraderMind EA MT5: 1 ຊະນະ ແລະ 3 ເສຍ, ຜົນກໍາໄລແລະການສູນເສຍທັງຫມົດແມ່ນ -3,719 yen (-87.9 pips).
 • White Bear DT USDJPY: 0 ຊະນະ ແລະ 0 ເສຍ, ຜົນກໍາໄລແລະການສູນເສຍທັງຫມົດແມ່ນ 0 yen (0 pips).
 • Catastrofix EA MT5: 1 ຊະນະ ແລະ 9 ເສຍ, ຜົນກໍາໄລແລະການສູນເສຍທັງຫມົດແມ່ນ -2,986 yen (-306.5 pips).

ຜົນໄດ້ຮັບທີ່ຜ່ານມາ (NOZAX Portfolio No.2)

ຜົນໄດ້ຮັບສ່ວນບຸກຄົນຂອງແຕ່ລະ EA ໃນportfolio ເລກທີ 2 ມີດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້.

 • 10 April-2 June 2023
  (ການຊື້ຂາຍທີ່ມີກໍາໄລເຖິງແມ່ນ 1 ເຢນຖືກນັບເປັນ “ຊະນະ", ໃນຂະນະທີ່ການປີ້ນກັບກັນຖືກນັບເປັນ “ລົບ".)
 • ຍອດເຫຼືອ: 100,000 yen → 94,020 yen

ສະຖານະພາບຫຼັກຊັບແລະແຜນການ

EA ບໍ່ໄດ້ດີໃນອາທິດນີ້. TraderMind EA MT5, ເຊິ່ງເຮັດໄດ້ດີເປັນເວລາດົນນານ, ຍັງເຮັດບໍ່ດີ. ກ່ຽວກັບ EA ນີ້, ມັນເບິ່ງຄືວ່າມີຄວາມຈໍາເປັນທີ່ຈະພິຈາລະນາວ່າມັນໄດ້ກາຍເປັນລ້າສະໄຫມຫຼືວ່າມັນເກີດຂຶ້ນບໍ່ກົງກັບຕະຫຼາດ. ຂ້າພະເຈົ້າຢາກເຫັນສະຖານະການໂດຍການລຸດເລກຈໍານວນຫລາຍຈາກອາທິດຫນ້າ.

NOZAX

ນາຍຫນ້າຊື້ຂາຍ MT5 FX [NOZAX] → → → ຄລິກທີ່ນີ້ສໍາລັບລາຍລະອຽດ!

Posted by GOMA