【ຜົນຂອງອາທິດນີ້, & ChatGPT】 ພະຍາຍາມຈັດການ EA Portfolio 2 ຟຣີ (10 – 14 April 2023)

ການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ,ການ​ທົບ​ທວນ​ຄືນ​ຂະ​ຫນາດ​ນ້ອຍ​ ChatGPT,ຫຼັກຊັບ 2

Mini-reviewພວກເຮົາຖາມ ChatGPT!                                                                                                                      

ອາທິດຫນ້າ EA ທີ່ຂ້າພະເຈົ້າວາງແຜນທີ່ຈະຮັບມືກັບໃນ “MQL5 Free EA – Backtesting Testing" ໃຊ້ການretracements Fibonacci, ດັ່ງນັ້ນໃນຄັ້ງນີ້ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຖາມ ChatGPT ກ່ຽວກັບວິທີການແລກປ່ຽນໂດຍໃຊ້Retracements Fibonacci.

Q: ຂ້ອຍຈະແລກປ່ຽນ forex ໂດຍໃຊ້Fibonacci retracements ໄດ້ແນວໃດ?

A: ChatGPT: https://chat.openai.com/auth/login ຕອບ

ເຕັກນິກການແລກປ່ຽນ Forex ການໃຊ້Retracements Fibonacci ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນມີປະໂຫຍດສໍາລັບການລະບຸແນວໂນ້ມການຫັນເປັນຈຸດແລະລະດັບການສະຫນັບສະຫນູນແລະຕ້ານທານ. ທ່ານ ສາ ມາດ ນໍາ ໃຊ້ ມັນ ກັບ ການ ແລກ ປ່ຽນ Forex ໂດຍ ການ ເຮັດ ຕາມ ຂັ້ນ ຕອນ ຂ້າງ ລຸ່ມ ນີ້ .

 1. ການລະບຸແນວໂນ້ມ: ທໍາອິດ, ລະບຸແນວໂນ້ມຂອງຕະຫຼາດ. ໃນກໍລະນີຂອງ uptrend, ທ່ານຈໍາເປັນຕ້ອງຊອກຫາຈຸດທີ່ຕະຫຼາດຈະretrace ຈາກສູງເຖິງຕ່ໍາ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ໃນກໍລະນີທີ່ມີທ່າອ່ຽງຫຼຸດລົງ, ໃຫ້ລະບຸຈຸດທີ່ຕະຫຼາດretraces ຈາກຕ່ໍາຫາສູງ.
 2. ນໍາໃຊ້Fibonacci Retracement Tool: ໃນໂປຣແກຣມຕາຕະລາງຂອງທ່ານສໍາລັບການແລກປ່ຽນ, ເລືອກເຄື່ອງມືFibonacci Retracement. ສໍາ ລັບ ການ uptrend , ໃຫ້ ນໍາ ໃຊ້ ເຄື່ອງ ມື ຈາກ ຕ່ໍາ ທີ່ ບໍ່ ດົນ ມາ ນີ້ (swing ຕ່ໍາ ) ກັບ ຄວາມ ສູງ ເມື່ອ ບໍ່ ດົນ ມາ ນີ້ (swing ສູງ ). ໃນກໍລະນີທີ່ຫຼຸດລົງ, ນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມືຈາກຄວາມສູງໃນມໍ່ໆນີ້ໄປຫາຕ່ໍາທີ່ຜ່ານມາ.
 3. ກວດເບິ່ງລະດັບການຟື້ນຟູທີ່ສໍາຄັນ: ເຄື່ອງມືການຟື້ນຟູ Fibonacci ສະແດງລະດັບການຟື້ນຟູທີ່ສໍາຄັນຫຼາຍລະດັບ (23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, ແລະ 78.6%). ລະ ດັບ ເຫຼົ່າ ນີ້ ອາດ ຈະ ເຮັດ ໃຫ້ ເປັນ ເຂດ ສະ ຫນັບ ສະ ຫນູນ ແລະ ຕ້ານ ທານ ທີ່ ອາດ ຈະ ເກີດ ຂຶ້ນ.
 4. ລະບຸຈຸດເຂົ້າ: ເມື່ອລາຄາເຂົ້າໃກ້ລະດັບການຟື້ນຟູ, ຊອກຫາປ້າຍທີ່ບົ່ງບອກເຖິງການresumption ຫຼື ການປະຕິຮູບຂອງແນວໂນ້ມ. ຍົກ ຕົວ ຢ່າງ, ໃນ uptrend ໃນ ຕາຕະລາງ ປະ ຈໍາ ວັນ, ເມື່ອ ລາຄາ ເຂົ້າ ໃກ້ ລະ ດັບ ການ ກັບ ຄືນ 61.8% ໃຫ້ ໃຊ້ ຮູບ ແບບ ທຽນ ແລະ ຕົວ ຊີ້ ວັດ ເຕັກ ນິກ (RSI, MACD, ແລະ ອື່ນໆ) ເພື່ອ ຊອກ ຫາ ປ້າຍ ເຂົ້າ.
 5. Set Stop Loss and Take Profit: ເມື່ອຈຸດເຂົ້າຖືກກໍານົດ, ກໍານົດລະດັບ Stop Loss ແລະ Take Profit. Stop loss ແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນສໍາລັບການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ. ປົກກະຕິແລ້ວມັນຈະຖືກກໍານົດໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບretracement ພຽງແຕ່ຢູ່ເຫນືອຈຸດເຂົ້າ (ໃນກໍລະນີຂອງ downtrend) ຫຼືຕ່ໍາກວ່າ (ໃນກໍລະນີຂອງ uptrend). ນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍເນື່ອງຈາກການປ່ຽນແປງຂອງຕະຫຼາດທີ່ບໍ່ໄດ້ຄາດຄິດ. ເອົາຜົນກໍາໄລເປັນເປົ້າຫມາຍທີ່ຈະລັອກກໍາໄລ. ນີ້ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວແມ່ນອີງໃສ່ລະດັບFibonacci ທີ່ສໍາຄັນຕໍ່ໄປຫຼືເຂດສະຫນັບສະຫນູນ/ຕ້ານທີ່ຜ່ານມາ. ພິຈາລະນາຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະໃຫ້ລາງວັນອັດຕາສ່ວນເພື່ອກໍານົດການສູນເສຍການຢຸດເຊົາຂອງທ່ານແລະເອົາລະດັບກໍາໄລ.
 6. ຕິດຕາມແລະຈັດການການຄ້າ: ເມື່ອເຂົ້າສູ່, ຕິດຕາມກວດກາການຄ້າຂອງທ່ານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງແລະປັບການສູນເສຍຢຸດຂອງທ່ານແລະເອົາກໍາໄລຕາມຄວາມຕ້ອງການ. ນອກ ຈາກ ນີ້, ລະ ດັບ ການ ກັບ ຄືນ ໃຫມ່ ອາດ ຈະ ເປັນ ຮູບ ແບບ, ສະ ນັ້ນ ໃຫ້ ອັບ ເດດ ການ ວິ ເຄາະ ຂອງ ທ່ານ ໂດຍ ການ ນໍາ ໃຊ້ ເຄື່ອງ ມື ການ ຟື້ນ ຕົວ Fibonacci ຄືນ ໃຫມ່ ຕາມ ຄວາມ ເຫມາະ ສົມ.
 7. ປະ ເມີນ ແລະ ປັບປຸງ ການ ຄ້າ: ເມື່ອ ການ ຄ້າ ສໍາ ເລັດ ແລ້ວ, ປະ ເມີນ ຜົນ ໄດ້ ຮັບ ແລະ ພິ ຈາ ລະ ນາ ເຖິງ ສິ່ງ ທີ່ ປະ ສົບ ຄວາມ ສໍາ ເລັດ ແລະ ສິ່ງ ທີ່ ຕ້ອງ ການ ການ ປັບ ປຸງ. ນີ້ ຈະ ອະ ນຸ ຍາດ ໃຫ້ ທ່ານ ເພື່ອ ປັບ ປຸງ ເຕັກ ນິກ ການ ແລກ ປ່ຽນ ຂອງ ທ່ານ ຢ່າງ ຕໍ່ ເນື່ອງ ໂດຍ ການ ນໍາ ໃຊ້ Fibonacci retracements ແລະ ການ ແລກ ປ່ຽນ ໄດ້ ຢ່າງ ມີ ປະ ສິດ ທິ ພາບ ຫຼາຍ ຂຶ້ນ .

ທ່ານ ສາ ມາດ ເຮັດ ຕາມ ຂັ້ນ ຕອນ ເຫຼົ່າ ນີ້ ເພື່ອ ປະ ຕິ ບັດ ເທັກ ໂນ ໂລ ຈີ ການ ແລກ ປ່ຽນ Forex ໂດຍ ໃຊ້ ການ retracements Fibonacci . ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ວິທີການທີ່ເຫມາະສົມອາດຈະແຕກຕ່າງກັນຂຶ້ນຢູ່ກັບສະຖານະການຕະຫຼາດແລະຮູບແບບການຄ້າຂອງທ່ານເອງ. ດັ່ງນັ້ນ, ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະໃຊ້ບັນຊີ demo ເພື່ອສ້າງຕັ້ງເຕັກນິກການຄ້າຂອງທ່ານເອງແລະປະຕິບັດຈົນກວ່າທ່ານຈະສາມາດສ້າງກໍາໄລໃນການແລກປ່ຽນຕົວຈິງ.

ຖ້າຫາກວ່າທ່ານເຮັດໃຫ້ມັນໄກນີ້, ທ່ານຈະສາມາດສຶກສາໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ!

MQL5 ຟຣີ EA – NOZAX Portfolio No.2

ຈາກອາທິດນີ້, ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນການຄຸ້ມຄອງ portfolio ເປັນ “ລອງຈັດການportfolio EA ຟຣີ! 2" ພວກເຮົາໄດ້ຖອດຖອນ “ຫມີສີຂາວ DT GBPJPY" ອອກຈາກportfolio ກ່ອນຫນ້ານີ້ແລະເພີ່ມ “Gold Multiply Funds EA" ສໍາລັບການແລກປ່ຽນຄໍາແລະ “Catatrofix EA MT5″ ເພື່ອຜົນກໍາໄລແລະການສູນເສຍຂະຫນາດນ້ອຍ.

ດັ່ງ ນັ້ນ, ຂ້າ ພະ ເຈົ້າ ຄິດ ວ່າ ຂ້າ ພະ ເຈົ້າ ສາ ມາດ ທີ່ ຈະ ແຈ້ງ ຈຸດ ທັງ ຫມົດ ໃນ ເວ ລາ ທີ່ ການ ສ້າງ portfolio EA : ເຫດ ຜົນ ທີ່ ແຕກ ຕ່າງ ກັນ , ຄູ່ ສະ ກຸນ ເງິນ ທີ່ ແຕກ ຕ່າງ ກັນ , ແລະ frames ເວ ລາ ທີ່ ແຕກ ຕ່າງ ກັນ .

NOZAX Portfolio No. 2
 • ບັນຊີ: NZX Zero (ECN) (NOZAX)
 • ດຸ່ນດ່ຽງເບື້ອງຕົ້ນ: 100,000 ເຢນ
 • ການເຮັດວຽກ EA:
 • TraderMind EA MT5: ຄູ່ສະກຸນເງິນ: USDCAD#, Timeframe: 1 ຊົ່ວໂມງ, ປະລິມານໂລດ: 0.04 Lot
 • ຫມີສີຂາວ DT ສໍາລັບ NOZAX v1.13: ຄູ່ສະກຸນເງິນ: USDJPY#, ເວລາ: 5 ນາທີ, ປະລິມານໂລດ: 0.02 lot
 • Gold Multiply Funds EA: ຄູ່ສະກຸນເງິນ: XAUUSDD#, Timeframe: 30 ນາທີ, ປະລິມານໂລດ: 0.01 lot
 • Catastrofix EA MT5: ຄູ່ສະກຸນເງິນ: ສັນຍາລັກCustom Suffix:# EURBGP, EURAUD, EURNZD, EURUSD, GBPCAD, AUDJPY Timeframe: 1 ຊົ່ວໂມງ, ຈໍານວນlots: ຄວາມສ່ຽງ % Per Trade: 0 (fixed lot): 0.01 lot

ຜົນໄດ້ຮັບແຕ່ວັນທີ 10 ເມສາ ຫາ 14 ເມສາ (NOZAX Portfolio No.2)

 • TraderMind EA MT5: 3 ຊະນະ ແລະ 0 ເສຍ, ຜົນກໍາໄລແລະການສູນເສຍທັງຫມົດແມ່ນ 835 ເຢນ (23.6 pips).
 • White Bear DT USDJPY: 4 ຊະນະ ແລະ 1 ເສຍ, ຜົນກໍາໄລແລະການສູນເສຍທັງຫມົດແມ່ນ 776 ເຢນ (42.9pips)
 • Gold Multiply Funds EA: 1 ຊະນະ ແລະ 1 ເສຍ, ຜົນກໍາໄລແລະການສູນເສຍທັງຫມົດແມ່ນ 400 ເຢນ (319.0pips).
 • Catastrofix EA MT5: 0 ຊະນະ ແລະ 4 ເສຍ, ຜົນກໍາໄລແລະການສູນເສຍທັງຫມົດແມ່ນ -1725 ເຢນ (-178.9pips).

ຜົນໄດ້ຮັບທີ່ຜ່ານມາ (NOZAX Portfolio No.2)

ຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນຜົນສຸດທ້າຍຂອງ Portfolio No. 1.

ຜົນໄດ້ຮັບສ່ວນບຸກຄົນຂອງແຕ່ລະ EA ໃນportfolio ເລກທີ 2 ມີດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້.

 • 10-14 April 2023
  (Trades with a profit of even 1 ເຢນແມ່ນຖືກນັບວ່າເປັນ “ຊະນະ", ສ່ວນທາງກົງກັນຂ້າມຖືກນັບວ່າເປັນ “ລົບ")

ສະຖານະພາບແລະຕາຕະລາງປະຈຸບັນຂອງportfolio

ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນ portfolio ຂອງຂ້າພະເຈົ້າໃນອາທິດນີ້, ແຕ່ກະທັນຫັນຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ອົດທົນກັບການເລີ່ມຕົ້ນໃນທາງລົບ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ໃນເຄິ່ງທີສອງ, ການສູນເສຍຂອງ Catastrofix ແມ່ນເຕັມໄປດ້ວຍ EAs ອື່ນໆ.

EAs ອື່ນໆສາມາດກວມເອົາການສູນເສຍຂອງ Catastorofix ໄດ້ຫຼາຍປານໃດດ້ວຍອັດຕາການຊະນະທີ່ຕໍ່າ? ຂ້າ ພະ ເຈົ້າ ຢາກ ຮູ້ ວ່າ ຜົນ ກະ ທົບ ຂອງ portfolio ຈະ ເຮັດ ວຽກ ຫຼາຍ ປານ ໃດ .

ນີ້ແມ່ນຈຸດທີ່ພວກເຮົາຢາກໃຫ້ຄວາມສົນໃຈໃນອະນາຄົດ.

NOZAX

ນາຍຫນ້າຊື້ຂາຍ MT5 FX [NOZAX] → → → ຄລິກທີ່ນີ້ສໍາລັບລາຍລະອຽດ!

Posted by GOMA